Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Nguyễn Đức Trọng 30/11/2017

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin : Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông...